Πρόγραμμα

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες υπο την καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτριών.

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates (Αίθουσα Α)

10:00 – 11:00 | Pilates (Αίθουσα Α)

17:30 – 18:30 | Pilates (Αίθουσα Α)

18:30 – 19:30 | Barre Pilates (Αίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Fitness Pilates (Αίθουσα Α)

20:30 – 21:30 | Stretching (Αίθουσα Α)

17:30 – 18:30 | Pilates (Αίθουσα Α) 

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Αίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Pilates (Αίθουσα Α)

20:30 – 21:30 | TRX – Fit Pump (Αίθουσα Α) & Small Group Pilates (Αίθουσα Β)

 08:30 – 09:30 | Pilates (Aίθουσα Α)

10:00 – 11:00 | Pilates (Aίθουσα Α)

17:30 – 18:30 | Pilates (Aίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Pilates (Aίθουσα Α) 

20:30 – 21:30 | Θεραπευτικό Pilates (Aίθουσα Α) 

08:30 – 09:30 | Pilates (Αίθουσα Α) 

17:30 – 18:30 | Pilates (Αίθουσα Α)

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Αίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Barre (Αίθουσα Α)

20:30 – 21:30 | BodyART™ (Αίθουσα Α) & Small Group Pilates (Αίθουσα Β)

10:00 – 11:00 | Fitness Pilates (Aίθουσα Α)

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Aίθουσα Α)

09:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)

17:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)

19:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)