Πρόγραμμα

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτριών.

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

Kατεβάστε το πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ.

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Aerial Yoga (Bίβιαν) – Αίθουσα Α  &  Barre Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Β

19:30 – 20:30 | Fitness Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α  &  Hatha Vinyasa Yoga (Bίβιαν) – Αίθουσα B

20:30 – 21:30 | Stretching (Maριάννα) – Αίθουσα B

21:30 – 22:30 | Σύγχρονο (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Stretching (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

19:00 – 20:30 | Tai Chi Chuan (Σεμινάριο) – Αίθουσα Β

19:30 – 20:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

20:30 – 21:30 | TRX – Fit Pump (Maριάννα) – Αίθουσα Α  &  Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Β

08:30 – 09:30 | Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α 

18:30 – 19:30 | Hatha Vinyasa Yoga – Aίθουσα Α  

19:30 – 20:30 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α 

19:30 – 21:30 | Θεατρικό Εργαστήριο – Αίθουσα Β

20:30 – 21:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | BodyART™ (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

19:30 – 20:30 | Barre (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

20:30 – 21:30 | BodyART™ (Φανή) – Αίθουσα Α  

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

19:30 – 21:30 | Σωματικό Θέατρο – Αίθουσα Α

10:00 – 11:00 | Pilates (Maριάννα) – Αίθουσα Α  &  Μουσικοθεατρικό Εργαστήριο (4 – 6 ετών) – Αίθουσα Β

11:00 – 12:00 | Aerial Yoga για παιδιά 9 – 15 ετών (Βίβιαν) – Αίθουσα Α  &  Θεατρική Έκφραση – Δραματοθεραπεία (6 – 9 ετών) – Αίθουσα Β

12:00 – 13:00 | Aerial Yoga για ενήλικες (Βίβιαν)

16:00 | Σεμινάριο «Γευματίζω Ευσυνείδητα»  – Αίθουσα Α