Πρόγραμμα

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτριών.

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

Εκτυπώστε το τρέχον πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ.

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Barre (Καλλιόπη) – Αίθουσα A

19:30 – 20:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α  & Yoga (Βίβιαν) – Αίθουσα B

20:30 – 21:30 | Stretching (Μαριάννα) – Αίθουσα B

21:30 – 22:30 | Σύγχρονο (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates (Kaλλίοπη) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | BodyART™ Αρχάριων (Φανή) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Kaλλίοπη) – Αίθουσα Α

19:30 – 20:30 | Fitness Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

20:30 – 21:30 | TRX – Fit Pump (Μαριάννα) – Αίθουσα Α  &  Pilates (Kaλλίοπη) – Αίθουσα Β

08:30 – 09:30 | Pilates (Kaλλίοπη)- Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Fitness Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates (Kaλλίοπη) – Αίθουσα Α 

18:30 – 19:30 | TRX – Fit Pump Αρχάριων (Μαριάννα) & Yoga (Βίβιαν) – Aίθουσα Β  

19:30 – 20:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α 

19:30 – 21:30 | Θεατρικό Εργαστήριο – Αίθουσα Β

20:30 – 21:30 | Θεραπευτικό Pilates (Kaλλίοπη) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Stretching (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α

19:30 – 20:30 | Barre (Καλλιόπη) – Αίθουσα Α & Tae Box (Μαρία) –  Αίθουσα Β

20:30 – 21:30 | BodyART™ (Φανή) – Αίθουσα Α  

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλίοπη) – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates (Καλλίοπη)- Αίθουσα Β

19:30 – 20:30 | Bodywork & Ακροβατικά Αρχαρίων (Καλλίοπη) – Αίθουσα Α

10:00 – 11:00 | Pilates (Μαριάννα) – Αίθουσα Α  

11:00 – 12:00 | Παιδική Aerial Yoga (Βίβιαν) – Αίθουσα Α  

11:00 – 12:00 | Tae Box (Μαρία) – Αίθουσα Β