Πρόγραμμα

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτριών.

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

Εκτυπώστε το τρέχον πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ.

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Barre Pilates – Αίθουσα Β

19:30 – 20:30 | Fitness Pilates – Αίθουσα Α  &  Hatha Vinyasa Yoga – Αίθουσα B

20:30 – 21:30 | Stretching – Αίθουσα B

21:30 – 22:30 | Σύγχρονο – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Stretching – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

19:30 – 20:30 | Pilates – Αίθουσα Α

20:30 – 21:30 | TRX – Fit Pump – Αίθουσα Α  &  Pilates – Αίθουσα Β

08:30 – 09:30 | Pilates – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates  – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Pilates – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | Pilates – Αίθουσα Α 

18:30 – 19:30 | TRX – Fit Pump Αρχαρίων & Hatha Vinyasa Yoga – Aίθουσα Β  

19:30 – 20:30 | Pilates – Αίθουσα Α 

19:30 – 21:30 | Θεατρικό Εργαστήριο – Αίθουσα Β

20:30 – 21:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

17:30 – 18:30 | BodyART™ – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates  – Αίθουσα Α

19:30 – 20:30 | Barre – Αίθουσα Α 

20:30 – 21:30 | BodyART™ – Αίθουσα Α  

08:30 – 09:30 | Fitness Pilates – Αίθουσα Α

09:30 – 10:30 | Pilates – Αίθουσα Α

10:30 – 11:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

18:30 – 19:30 | Θεραπευτικό Pilates – Αίθουσα Α

20:00 – 21:00 | Bodywork & Ακροβατικά Αρχαρίων – Αίθουσα Α

10:00 – 11:00 | Pilates – Αίθουσα Α  

11:00 – 12:00 | Aerial Yoga για παιδιά – Αίθουσα Α