Πρόγραμμα

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες υπο την καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτριών.

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

17:30 – 18:30 | Pilates (Αίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Fitness Pilates (Αίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Pilates (Αίθουσα Α)

20:30 – 21:30 | TRX – Fit Pump (Αίθουσα Α)

17:30 – 18:30 | Pilates (Aίθουσα Α)

19:30 – 20:30 | Pilates (Aίθουσα Α) 

19:30 – 20:30 | Barre (Αίθουσα Α)

20:30 – 21:30 | BodyART™ (Αίθουσα Α) 

09:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)

17:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)

19:30 | Σεμινάριο (Αίθουσα Α)