Δραματοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία είναι ένα μέσο διαπαιδαγώγησης που επιδρά θετικά στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, προσφέροντας διεξόδους εκφραστικής επικοινωνίας. Στο εργαστήριο θεατρικής έκφρασης, τα παιδιά διασκεδάζουν, απασχολούνται δημιουργικά σε ατομικά και ομαδικά παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμού, ταξιδεύουν γνωρίζοντας το σώμα τους, τη φωνή τους, τον ίδιο τους τον εαυτό.

Μέσω της ελεύθερης έκφρασης αλληλεπιδρούν και ενεργοποιούνται, παίρνοντας ρόλους, παίζοντας θέματα μέσα από τη ζωή τους, εξωτερικεύοντας συναισθήματα και σκέψεις που πολλές φορές δεν μπορούν να εκφράσουν με λόγια, καλλιεργώντας έτσι τα εκφραστικά τους μέσα. Δρουν δημιουργικά και συλλογικά, κοινωνικοποιούνται και προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από το συμβολισμό.

Μέσα από τη συμμετοχή στο εργαστήριο, το παιδί:

  • ανακαλύπτει, εξελίσσει και αξιοποιεί την έμφυτη δημιουργική του ικανότητα.
  • μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του,
  • βελτιώνει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες.
  • βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη του.
  • χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.

Tα μαθήματα διεξάγονται υπό την καθοδήγηση της Καλλιόπης Κουτροπούλου.