Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητικό – Μουσικοθεραπευτικό εργαστήριο για ηλικίες 4-6 ετών

Στο εξειδικευμένο Μουσικοκινητικό – Μουσικοθεραπευτικό εργαστήριο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική και το ρυθμό, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε μουσικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται σε πληθώρα δεξιοτήτων και μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, να αισθάνονται την ύπαρξή τους, να εκφράζουν τι νιώθουν μέσα από διαφορετικά είδη μουσικής, αλλά κυρίως μέσα από τον εαυτό τους.

Τα βασικά εργαλεία στο εργαστήριο είναι οι ήχοι, η μουσική και η κίνηση, μέσα οικεία και αγαπητά στα παιδιά. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, μουσικών οργάνων και ειδικά διαμορφωμένων ήχων ανά περίπτωση.

Μέσα από τη συμμετοχή στο εργαστήριο, το παιδί:

  • συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες του.
  • βελτιώνει την ικανότητα του να επικεντρώνει την προσοχή του, να συγκεντρώνεται και να αλληλεπιδρά.
  • μαθαίνει να συνεργάζεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του με κατάλληλο τρόπο κ.ά.
  • αναπτύσσει την ικανότητά του να δημιουργεί και να καλλιεργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
  • χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.
  • βελτιώνει την ικανότητα του να ελέγχει την παρορμητικότητά του και να διοχετεύει την ενέργειά του με δημιουργικό τρόπο.
  • περιορίζει ενδεχόμενες προβληματικές συμπεριφορές.

Tα μαθήματα διεξάγονται υπό την καθοδήγηση της Καλλιόπης Κουτροπούλου.