Σεμινάρια

May 8, 2018 in Σεμινάρια

Συστημική Αναπαράσταση (9-10/6/2018)

Συστημική Αναπαράσταση Το Σώμα μας είναι ο ναός της ψυχής, αναφέρει ο Πλάτωνας. Πόσες πολλές κινήσεις συνενεργούν μέσα μας ώστε να παραμείνει το σώμα μας στη ζωή;

Read More
March 14, 2018 in Σεμινάρια

Bιωματική Εκπαίδευση EATT

Βιωματική Εκπαίδευση EATT Γευματίζω ενσυνείδητα, επαναπροσδιορίζω την σχέση με την τροφή και το σώμα μου. Η βιωματική εκπαίδευση EATT* αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εκπαίδευση τεχνικών γευματικής επίγνωσης.

Read More
January 26, 2018 in Σεμινάρια

ThetaHealing®

ThetaHealing® Το ThetaHealing® είναι μια παγκόσμια μέθοδος που δημιουργήθηκε από την Vianna Stibal το 1995 κατά την διάρκεια του δικού της ταξιδιού από την ασθένεια στην ίαση.

Read More