Σεμινάρια

Bιωματική εκπαίδευση EATT

By | Σεμινάρια

Γευματίζω ενσυνείδητα, επαναπροσδιορίζω την σχέση με την τροφή και το σώμα μου.

Η βιωματική εκπαίδευση EATT* αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εκπαίδευση τεχνικών γευματικής επίγνωσης.

Read More