Πρόγραμμα

08:30 – 09:30 | FITNESS PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

09:30 – 10:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) & SMALL GROUP PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)

10:30 – 11:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

17:30 – 18:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

18:30 – 19:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

19:30 – 20:30 | FITNESS PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

20:30 – 21:30 | STRETCHING (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

08:30 – 09:30 | HATHA YOGA (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

09:30 – 10:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

17:30 – 18:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

18:30 – 19:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

19:30 – 20:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

20:30 – 21:30 | TRX  FIT – PUMP (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) & SMALL GROUP PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)

 08:30 – 09:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

09:30 – 10:30 | PILATES BARRE (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

10:30 – 11:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

17:30 – 18:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

18:30 – 19:30 | PILATES STRETCHING (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

19:30 – 20:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

20:30 – 21:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ A) 

08:30 – 09:30 | STRETCHING (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

09:30 – 10:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

17:30 – 18:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

18:30 – 19:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

19:30 – 20:30 | BARRE (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

20:30 – 21:30 | BODYART (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) & SMALL GROUP PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)

08:30 – 09:30 | PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

09:30 – 10:30 | FITNESS PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) & SMALL GROUP PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)

10:30 – 11:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

18:30 – 19:30 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

09:30 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

17:30 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

19:30 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ